Disleksia / Diskalkulia / Disgrafia. Apa bezanya?

dyslexia

Bagi kanak-kanak yg mula mendapat pendidikan formal, isu yang perlu diberi perhatian ialah Kecelaruan Pembelajaran Khusus atau kita sering panggil sebagai Disleksia. Namun, Disleksia hanyalah salah satu kategori sahaja Sebenarnya, terdapat 2 lagi kategori bagi masalah pembelajaran. Ada sesetengah kanak-kanak yang tidak tergolong di dalam mana-mana kategori di bawah sebaliknya hanya didiagnos sebagai slow learner. Oleh itu, diagnosis perlu dilakukan oleh psikologis klinikal bagi membolehkan ibu bapa mengetahui status sebenar anak-anak.

DIAGNOSIS

Diagnosis perlu dilakukan dengan mengambil kira sejarah keluarga, sejarah perubatan, laporan akademik,pemerhatian dan penilaian psikologi.

  • Kod DSM V 315.0 Disleksia
  • Kod DSM V 315.1 Diskalkulia
  • Kod DSM V 315.2 Disgrafia

Kanak-kanak tersebut mestilah mempunyai sekurang-sekurangnya (1) daripada kriteria berikut bagi membolehkan pengkategorian dilakukan, sama ada berada di dalam kumpulan Disleksia, Diskalkulia atau Disgrafia :

  1. Ketidakupayaan membaca (bacaan yang tidak tepat, perlahan dan memerlukan penelitian yang tinggi)
  2. Ketidakupayaan memahami maksud pernyataan yang dibaca
  3. Ketidakupayaan menulis seperti kesalahan tatabahasa, penanda wacana dan sususan ayat
  4. Ketidakupayaan memahami konsep angka, dan pengiraan matematik
  5. Ketidakupayaan menyelesaikan masalah matematik atau tidak memahami konsep penyelesaian masalah matematik

Disleksia merujuk kepada ketidakupayaan dalam kemahiran membaca seperti ketepatan ejaan, kelancaran pembacaan dan pemahaman ayat. Ianya disebabkan oleh kesukaran mengenal perkataan, suku kata dan proses pengekodan huruf serta bunyi.

Seterusnya, Diskalkulia merujuk kepada kesukaran dalam kemahiran mengira dan mengenal angka. Diskalkulia melibatkan ketidakupayaan memahami fakta matematik, operasi matematik, menyelesaikan masalah matematik dan mengingati fakta matematik.

Berbeza pula dengan Disgrafia. Disgrafia adalah ketidakupayaan dalam membina ayat atau kesukaran dalam penulisan. Individu Disgrafia mengalami kesukaran untuk mengeja, mengenal tatabahasa dan penanda wacana serta kemahiran penulisan yang lain. Selain itu, kesukaran dalam penulisan melibatkan pembinaan ayat dan penyusunan ayat.

Kongsikan artikel ini

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply