Autism Spectrum Disorder (ASD) kebiasaannya didiagnos semasa kanak-kanak. Ia merupakan satu ketidakupayaan perkembangan dan gangguan neurologi yang boleh menjejaskan individu sepanjang hayat mereka. Menurut Feilina Muhammad Feisol, Pengerusi Persatuan Autisme Kebangsaan Malaysia (Nasom), statistik terkini menunjukkan seramai 300,000 orang mempunyai ASD di Malaysia. Beliau juga berpendapat seharusnya autisme ini perlu diiktiraf sebagai gangguan perkembangan yang memerlukan sokongan dengan segera.

Sebagai perkongsian, kanak-kanak autistik dapat dibantu melalui terapi carakerja. Terapi ini bermatlamat untuk membantu individu autistik meningkatkan kualiti kehidupannya di rumah dan di sekolah.

Ahli terapi carakerja akan memainkan peranan mereka sepanjang sesi terapi berlangsung. Ahli terapi akan menggunakan pengetahuan mereka tentang pemprosesan deria, peraturan emosi dan tingkah laku, pembangunan motor halus, motor kasar dan oral-motor dan analisis tugas untuk menyokong pembelajaran dan penglibatan.

Malahan, kanak-kanak autistik ini akan dirawat melalui prospektif yang unik dan menyeluruh oleh ahli terapi standing dengan pendidikan dan pengalaman mereka dalam menilai dan menyediakan intervensi serta membantu memperkenalkan, menyelenggara, dan meningkatkan pelbagai kemahiran untuk kehidupan seharian.

Beberapa kemahiran yang ditekankan sepanjang terapi adalah :

• Kemahiran visual untuk membaca dan menulis

• Kemahiran hidup harian, seperti latihan tandas (toilet training), berpakaian (dressing), memberus gigi, dan kemahiran dandanan yang lain

• Kemahiran motor kasar digunakan untuk berjalan, mendaki, atau menunggang basikal

• Kemahiran motor yang diperlukan untuk memegang objek semasa menulis atau memotong dengan gunting

• Kemahiran duduk, postur, atau persepsi, seperti mengetahui perbezaan antara warna, bentuk, dan saiz

• Kemahiran bermain, tingkah laku daya tindak (coping), membantu diri, menyelesaikan masalah, komunikasi, dan kemahiran sosial

• Kesedaran berkaitan tubuh badan dan kaitannya dengan orang lain

Jika anak anda mempunyai Autisme dan lewat pertuturan, sangat penting untuk mendapatkan diagnosis yang tepat seawal mungkin dan mendapatkan rawatan yang betul.

Pusat Pakar Psikologi Jiwadamai, Shah Alam menyediakan penilaian untuk diagnosis, terapi pertuturan dan juga carakerja untuk kanak-kanak yang memerlukan. Kami juga menyediakan silibus Early Intervention Programme (EIP). Program ini adalah satu program yang dirangka khusus dan holistik bagi membantu kanak-kanak yang mempunyai kelewatan perkembangan yang memerlukan intervensi awal sebagai persediaan sebelum memasuki alam persekolahan.

Leave a Reply